Tope Alabi Songs

Tope Alabi – Talo Momi Tele (Mp3, Lyrics, Video)

Talo Momi Tele mp3 Download by Tope Alabi.

Related Articles

Nigerian veteran gospel songstress Tope Alabi release a brand new song, “Talo Momi Tele“.

Download Talo Momi Tele mp3 by Tope Alabi

Talo Momi Tele Video by Tope Alabi

Talo Momi Tele Lyrics by Tope Alabi

Talo fe mo mi o
ta lo n bere mi o
Talo fe mo mi tele
ta lo n bere mi o
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba afayeri
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba togo togo
Talo fe mo mi o
ta lo n bere mi o
Talo fe mo mi tele
ta lo n bere mi o
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba afayeri
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba togo togo
Tope alabi and all]Talo fe mo mi o
ta lo n bere mi o
Talo fe mo mi tele
ta lo n bere mi o
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba afayeri
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba togo togo
Oya soro]Talo fe mo mi o
ta lo n bere mi o
Talo fe mo mi tele
ta lo n bere mi o
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba afayeri
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba togo togo
Awon kan ni ara ninu
Won jera tara tara won
Awon kan le se ju mi lo Olorun
okan fowo aanu fami soke ni
Bio sewo Olorun to gbemi si gbangba afayeri
Oba ti ki n fini han la han pa
Bio sewo Olorun to gbemi si gbangba togo togo
Tope Alabi and All]Talo fe mo mi o
ta lo n bere mi o
Talo fe mo mi tele
ta lo n bere mi o
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba afayeri
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba togo togo

Mo wa dero America London
Everyehere in the world
Won ba fawo romi seyin
Ti wo ba nmu pure water
won ani kinlo mu omi ero
abi ti Gota abi ti kana
Sebi iwo olorun loyi paa
Agbara to fi gbemi ro
Oga ojomi loju jube lo
Ti n ba le seyi faimoye odun
A Oluwa mama se loni
Lose nsemi kin base be o
No mase be titi
Adlib and Chorus]Talo fe mo mi o
ta lo n bere mi o
Talo fe mo mi tele
ta lo n bere mi o
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba afayeri
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba togo togo
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba Funayeri
Bi o sewo Eleda mi
Togbemi si gbangba togo togo
Call: Talo momi
Adlib and Chorus]Talo fe mo mi o
ta lo n bere mi o
Talo fe mo mi tele
ta lo n bere mi o
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba afayeri
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba togo togo
Thank you Lord Jesus
Help me bless the Lord
Join me Join me celebrate Jesus
As you are doing that
God is chenging your story too
Thank you Lord Jesus
Oluwa Ose
Orin toma jade lenu iwo na laipe yi ni
Adlib and Chorus]Talo fe mo mi o
ta lo n bere mi o
Talo fe mo mi tele
ta lo n bere mi o
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba afayeri
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba togo togo
Tori e ni mose ma nso fun awon ti oti gba Jesu kiwo faye won fun
To ba ti ni Jesu Oti Lohun gbogbo

Recommended For you

Ayo Alabi – A Friend Ft. Tope Alabi (Mp3, Lyrics)

Tope Alabi – Kosi’bi Ti’mole Re Kode (Mp3, Lyrics)

Tope Alabi – Loro Lero Ati Nise (Mp3, Lyrics)

Trillertunes

Nigerian Top User-friendly Music & Entertainment Website. Follow Us On all our Social media handles.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button